AGIR Botoșani

Despre AGIR Botoșani

Când a fost înfiinţată?

Sucursala AGIR Botoşani, s-a înfiinţat pe data de 11 martie 1997 și a fost validată prin Decizia nr 232/martie 1997 de Consiliul AGIR. Au participat la constituirea sucursalei Botoşani 31 de ingineri din diferite domenii tehnice.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.